Vintage Women's Kimono - Kimono pour femme

Vintage Women's Kimono - Kimono pour femme

SKU: A817
89,00 €Price

used wear - silk

black/white kamon (gosan no kiri)

We recommend you to try on before you purchase.