Vintage Kogo

Vintage Kogo

SKU: A2274
158,00 €Price

indigo/brown/light grey

8x5x3 cm

Seto ware (Aichi)

by Kogaku Yoshino

Made in Japan

kintsugi by Tomoka Tsuchida

Comes with a original signed wooden box.